Kémiai kockázatbecslés

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos kémiai kockázatbecslés elkészítése

Meglévõ kémiai kockázatbecslés felülvizsgálata

Azoknak a munkáltatóknál, ahol takarítást, mosogatást, vagy bármilyen vegyi anyaggal tevékenységet végeznek, el kell végeztetniük a használt anyagokra a kémiai kockázatbecslést.

Ezen felül a veszélyes anyagokkal végzett tevékenységrõl az ÁNTSZ felé bejelentési kötelezettségük is van. Az elvégzett kockázatbecslést évente felül kell vizsgáltatni. A kockázatbecslés elkészítése, felülvizsgálata munkavédelmi szaktevékenységnek minõsül.Fõbb jogszabályok:

- 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM r. a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól