Jogszabályok

Járványügyi rendelet

A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet „A fertõzõ betegségek és járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl” a kártevõk felsorolásán túlmenõen a feladatkör egészét (elrendezés, pénzügyi fedezet biztosítása, végrehajtás lehetõsége) átfogja.A rendelet szerint egészségügyi kártevõknek minõsülnek:

a) emberen élõsködõ vérszívó tetvek,
b) maláriát terjesztõ és egyéb vért szívó szúnyogok,
c) betegséget terjesztõ, vagy okozó kullancsok és atkák,
d) embervért is szívó bolhák,
e) ágyi poloska,
f) házi légy, és egyéb élelmiszert szennyezõ, vagy vérszívó legyek,
g) csótányok, és egyéb élelmiszert szennyezõ rovarok,
h) vándor és házi patkány,
i) házi egér és a lakásban megtelepedett egyéb egerek, illetve
j) az elõzõ, a) –i) pontokban fel nem sorolt bármely rovar vagy rágcsáló, amennyiben tömeges elõfordulása következtében, vagy egyéb körülmények miatt közegészségügyi ártalmat okoz, illetõleg járványügyi szempontból veszélyt jelent.